f-secure

אבטחת מידע מהענן

הגנה מבוססת ענן מקיפה וגמישה לכל נקודות הקצה בארגון.

למידע נוסף לחץ כאן

הגנה מקומית על נקודות קצה

הגנה סקלאבילית, בהפעלה מקומית, עבור ארגונים בכל הגדלים

למידע נוסף לחץ כאן

פתרון זיהוי ותגובה מהירה

הגן על הארגון מפני התקפות ממוקדות. עצור פריצות באמצעות זיהוי איומים אוטומטי

למידע נוסף לחץ כאן

F-Secure Radar

F-Secure Radar היא פלטפורמה לניהול וסריקת פרצות במעך האבטחה של הארגון. היא מאפשרת לך לזהות ולנהל סיכונים חיצוניים וגם פנים ארגוניים, דוחות סיכונים וגם מאפשרת עמידה ברגולציות קיימות ועתידיות כגון PCI או GDPR. פתרון זה מקנה לך שקיפות מלאה לתוך ה-shadow IT, למפות את משטח ההתקפה שלך ולהגיב באופן מיידי למתקפות ואיומי סייבר.