BIGFIX

ניהול נקודות קצה

הפלטפורמה המובילה בתעשייה

BigFix של HCL – פלטפורמת ניהול נקודת הקצה היחידה שמאפשרת לצוותי אבטחה וניהול IT לקבל יכולות גילוי, ניהול ותיקון מלאים – בהפעלה מקומית, וירטואלית או בענן – עבור כל מערכת הפעלה, מיקום או תקשורת.

איתור ותיקון נקודות קצה ביעילות ובמהירות

96% הצלחה!

כבר בניסיון העדכון הראשון!

מחזור החיים המלא של BigFix

תוצאות אצל לקוחות אמיתיים

50%

הפחתה בבעיות אבטחת מידע בתחנות עבודה במהלך השנה הראשונה

$1,000,000

חסכון בתשלומים עודפים על רשיונות - בתחום ההפצה

65,000

ויותר מ- 500 שרתים מאובטחים (במוסד השכלה גבוהה)
היתרונות של BigFix
מצאי
שמור על מוכנות לביקורות ושפר את מצב האבטחה עם ניהול נכסים ותוכנות, וניתוח שימושים.
תובנות
קצר את הזמן לזיהוי סיכונים וקבלת החלטות, באמצעות מבטים מאוחדים אל כל נקודות הקצה, דיווח עשיר, ואינטגרציה אל כל הבינה העסקית הקיימים שלך.

ניהול מודרני של צד לקוח

הפחת את מורכבות הניהול של חלונות 10 ומערכות MacOS עם ניהול מדיניות וצירוף קל ופשוט.