Tenable

הכר את רשתך

הסטנדרט הגלובלי עבור ניטור רשת מתמשך וניהול פגיעות

ניטור רשת מתמשך המשלב פעילות בזמן אמת יחד עם ניהול פגיעות מתמיד
מבט מלא לתוך הרשת שלך
הכפל את יעילות האבטחה שלך
תוצאות חזקות בעזרת יסודות יציבים

נוף ה-IT החדש.

המושג רשת השתנה רבות בעשור האחרון. משתמשים ניידים, מכונות וירטואליות ואפליקציות מבוססות ענן הם עמודי התווך של תשתית IT. בעוד חברות מאמצות את נוף ה-IT החדש, הן מסוגלות להשיג יעילות ודינמיות ברמות גבוהות עבור ארגוניהן. לעומת זאת הן משאירות מקום לפרצות באבטחה שעלולות להיות מנוצלות לרעה לפריצות, גניבות ופעילות זדונית.

מיזמים כיום חייבים לוודא שגישת ה-IT שלהם לא מסכנת את הארגון. אימוץ פתרון של ניטור מתמיד ומקיף אמיתי הוא הדרך היחידה להגברת היעילות של הארגון, תוך הפחתת עלויות וללא סכנת אבטחה. ניטור רשת מתמיד הוא תהליך שבו הארגון מבצע הערכת סיכונים מתמיד ואוטומטי. התהליך מגלה, מעריך, ומדווח באופן מתמיד כל פעילות החורגת מפוליסת הביטחון המוגדרת.

100% ביטחון, 100% מהזמן

  •  ניטור

    ניטור רשת מתמשך המשלב פעילות בזמן אמת יחד עם ניהול פגיעות מתמיד

  • ניהול

    אבטחת הרשת של Tenable הפכה את ניהול הפגיעות ממעגל מחזורי לתהליך מקיף ומתמיד של הערכת האבטחה ברשת.

הכר את חולשותיך

ניהול פגיעות וניטור מתמידים

מקומי ובענן