AppSense


Project Description

הגן על נקודות הקצה שלך ועל חווית המשתמשים במקביל

 

כיום הפתרון הוא APPLICATION CONTROL

משתמשים רוצים שולחן עבודה שמתאים להם וגישה לנתונים שהם צריכים כדי להיות לפעול ביעילות, אבל ה- IT צריכים לשמור על מדיניות, אבטחה וביצועים. כדי לספק חווית משתמש טובה אשר תומכת בצרכים העסקיים, חיוני לעמוד בדרישות האלה.

AppSens מטפלת ב:לקוחות נבחרים: