Magnet Forensics

SEEK JUSTICE

PROTECT THE INNOCENT

הפלטפורמה המקיפה ביותר לניהול חקירה דיגיטלית

פורנזיקה לרשויות אכיפה

פורנזיקה לארגונים

Magnet Forensics בונה פתרונות אשר מעצימים את לקוחותיה בעולם אכיפת החוק, למציאת עדויות אמינות, במהירות

מסייע לך לשמור על נכסי הארגון שלך, התנהגות נאותה של עובדים, חדירות ועוד.

פורנזיקה ליועצים

פורנזיקה לכוחות משטרה

שלוט בכל היכולות: הבן ונתח תוצאות פורנזיקה בכל התרחישים הנדרשים

פעל כדי לשמור על הקהילה בטוחה, באמצעות איסוף עדויות מהיר, אמין, ובטוח

צור קשר עם נציג מולטיפוינט

השאר פרטים וניצור קשר בהקדם

השאר פרטים לקבלת גרסת ניסיון