Certes Networks - הצפנה של נתונים בתנועה

עולם עם Zero Trust מחייב לאמץ רמה חדשה של הגנה

תוכנה (CFNE-S) מספקת את יכולת הגלישה האולטימטיבית להגנה על נתונים בתנועה. גירסת התוכנה של Encryptors התנועה בזמן אמת של Certes ניתנת לפריסה בקלות בהתקן של צד שלישי, כגון שרת או שער, ומספקת מגוון רחב של אפשרויות פריסה להגנה על הנתונים הרגישים שלך בתנועה.

הצפנה ללא פשרות

מעלה את רמת אמון לרוחב רשת ה- WAN עם הצפנת מידע בשכבות הרשת  Layer 1,2,3 & 4

תומך בתפיסת Zero Trust

מאפשר לפעול גם כשברור שהתשתיות בבעלות הארגון  – ממרכזי נתונים ועד סניפים, מרשתות LAN ל – WAN פרטיות – אינן נשלטות ולא מאובטחות.

אבטחה לחוד ורשת לחוד

Stealth: מבטיח כי יוצפנו רק נתונים ולא מידע חיוני לתפעול הרשת
certes-vcep

מה זה Zero Trust?

מגמת אפס-אמון צוברת תאוצה בכל תחומי האבטחה, לאור ההבנה שתשתיות בבעלות הארגון – ממרכזי נתונים ועד סניפים, מרשתות LAN ל – WAN פרטיות – אינן נשלטות ואינן מאובטחות באמת. הרוב המכריע של פריצות לנתונים מתרחש כתוצאה מאישורי משתמש שנפרצו, ומאפשרים האקר גישה ישירה לרשת הנחשבת לאמינה זו.

הצפנת תעבורה עם CryptoFlow

המערכת עטורת הפרסים CryptoFlow ™  שומרת על נתונים בסביבות פיזיות, וירטואליות וענן, ומאפשרת קישוריות מאובטחת לכל תשתית ללא התנגשות בהתקני הרשת או ביצועי יישומים. חברות ברחבי העולם מסתמכות על מוצרי הצפנה ברשת של Certes כדי להגן נתונים, להאיץ פריסת יישומים, לפשט פרויקטים ברשת, להפחית עלויות תאימות, ולשפר את ההחזר על ההשקעה בתשתית ה- IT.

מה זה WAN פרטי פגום

שירותי WAN פרטיים הם בדרך כלל חיבורים מרובים של ארגונים המועברים על רשת שירות אחת מנוהלת משותפת תוך שימוש בתוויות פשוטות לתנועת לקוחות נפרדת. תצורות שגויות בסיסיות יכולות לגרום לכך שהרשתות של שני ארגונים או יותר יתמזגו; כאשר הנתונים ‘המאובטחים’ לא רק פתוחים לספק השירות אלא גם לחסדי עמדת האבטחה של הארגון – או מחסור בו. התשתית ‘בבעלות’ אינה בשליטת הארגון ולא בטוחה.