Blancco

מידע בידיים הלא נכונות עלול להיות מסוכן

שליטה, מידור ומחיקה של המידע שלך לבנית ארגון חזק יותר

פתרונות למעבדי מידע

פתרונות מחיקה וניקוי מידע לנקודות הקצה של המשתמשים שלך.

למידע נוסף.

פתרונות לארגונים

מחיקת מידע מלאה לארגונים גדולים לעמידה ברגולציה.

למידע נוסף.

אפשרויות לספקי שירותי ניידים

שיפור שביעות רצון והעלאת האינטראקציה.

למידע נוסף.

פתרונות שיתוף פעולה

מחיקת מידע בחבילות, אנטגרציות ושיתופי פעולה מסוגים שונים.

למידע נוסף.

אחסון מידע מול מחיקת מידע – קח את העסק שלך לשלב הבא

תוכנת מחיקת המידע שלנו עומדת בסטנדרטים וברגולציה נוקשים ומספקת דוחות בלתי חדירים לעמידה בדרישות האבטחה המחמירות ביותר.

קח את הפתרון לנסיעת מבחן