ניהול פגיעויות

גיבוי והצפנה

ניטור מערכות

הגנת נקודות קצה

אימות משתמש

זכרון נייד מוצפן