Qualys Continuous Security

נגישות ואבטחה לכל נכסי ה-IT שלך

מבט אחד לשליטה מלאה על כל הנכסים בארגון

Search

חיפוש וקטלוג כל הנכסים ברשת, בנקודות הקצה או בסביבות ענן היברידיות.

Detect

זיהוי איומים מהיר והערכה רציפה של מערך האבטחה.

Prioritize

תיעדוף סיכונים אל מול האיומים המשמעותיים ביותר.

Respond

תגובה מהירה ומוחצת כלפי איומים בעזרת פתרונות מעודכנים ומתקדמים.

Trusted Globally

יותר  מ-9300 ארגונים ביותר מ-100 מדינות כולל את מרבית החברות ברשימת Forbes Global 100."מצאנו את Qualys אידיאלית לצרכים שלנו של ניהול אלפי אתרים עם משאבים מוגבלים" – Microsoft