Centrify


Project Description

לשלוט ולבצע בקרה על גישה למגוון מערכות ומכשירים ניידים על בסיס Active Directory

centrify-overview

נהל זהויות והרשאות ל- UNIX/LINUX באמצעות ACTIVE DIRECTORY

לך אל מעבר ל- Active Directory Bridging עם פתרון מאוחד המשלב בצורה רציפה ניהול גישה, ניהול הרשאות, ובקרה עבור יוניקס, לינוקס ומחשבי מק.

לעמוד בדרישות הרגולציה באמצעות הקלטת WINDOWS SESSION

שליטה ובקרה עבור משתמשים בכירים ומשתמשים מרובי הרשאות, על ידי תיעוד המערכות אליהן הם ניגשו, הפקודות שהופעלו, באמצעות אילו הרשאות, והשינויים המדוייקים שהם ביצעו בקבצי מפתח והגדרות.

לאבטח בצורה מרכזית מחשבי מק, באמצעות כלים ותהליכים הקיימים בחלונות

הפעל את האינטגרציה הטובה ביותר של Active Directory עבור Mac, כולל ניהול קבוצות מדיניות ותמיכה בכרטיסים חכמים.

לאבטח ולנהל מכשירים ניידים בצורה מרכזית מתוך ACTIVE DIRECTORY

שירות מבוסס הענן של Centrify מאפשר לך לעשות שימוש בכלים המוכרים של Active Directory, ובחיבור מאובטח, כדי לאכוף הגנה על מכשירים ניידים ולאבטח גישה למשאבים ארגוניים.

הפוך משתמשי SAP ויישומים מקוונים לשמחים יותר באמצעות SINGLE SIGN-ON

שפר את שביעות הרצון של משתמש הקצה, והפוך את פעילות הניהול לפשוטה יותר, על ידי מתן גישה ל- SAP, יישומים מקוונים ובסיסי נתונים, באמצעות חשבון Active Directory יחיד.

 לפרטים נוספים לחץ כאן

Live Preview