Druva

הגנת מידע מאוחד

ל-Druva יכולות שחזור, המשכיות, ניהול והגנה מרכזיות אשר מפחיתות את המאמץ, הסיכון והעלות שלהן במידע מפוזר.

גיבוי ושחזור

רענון

סנכרון ושיתוף

התאוששות ושחזור לאחר אסון

eDiscovery

היענות והתאמה

ארכיון

חוקיות

צ'ק ליסט של 20 נקודות: האם זה הזמן לעבור לגיבוי והתאוששות מאסון בענן?

Gartner מדרגת את Druva בפעם השלישית ברציפות במקום הראשון!

בכדי לסייע לארגונים לבצע הערכה של פתרונות גיבוי נקודות קצה, Gartner משווה בין ספקים בעלי יכולות קריטיות. Druva inSync זוכה במקום הראשון, עם הציון הגבוהה ביותר ב-6 מתוך 11 קטגוריות:

  • ניהול מידע
  • תמיכה במכשירים ניידים
  • אבטחה
  • PC Migration
  • Public cloud integration
gartner-report-homepage-cover566x623
  • יכולות גבוהות של גיבוי ושחזור מידע בענן ובנקודות קצה
  • הגנה שלמה על נקודות קצה ואפליקציות ענן
  • אבטחת ברמה תאגידית
  • נגישות מידע מלאה וחיפוש מאוחד
  • נגישות מידע ושיתוף קבצים בכל מקום, בכל זמן ובכל מכשיר

#1 באבטחת מידע עבור נקודות קצה ואפליקציות ענן

לוח בקרה מאוחד עבור נגישות מידע וניהול אינפורמציה המיועד לפיזור המידע המודרני ופעילות ניידים.