Damballa

מערכת מתקדמת לזיהוי איומים

יכולת הזיהוי הגבוהה ביותר של פעילות איומים ברשת

ניתוח התנהגויות ברשת, תוכנה זדונית ופעילות איומים\ פעילות APT

אימות איומים וניהול סיכונים
העברת מידע למנתח מידע אוטומטי שמאשש ראיות ואנפורמציה
אימות איומים וניהול סיכונים

מה זה  Damballa Failsafe?

Damballa Failsafe היא מערכת לזיהוי וניטור איומים אשר נבנתה על כמעט עשור של מחקר וניתוח מידע. המערכת מזהה איומים מוסתרים במערכת בזמן זרימת מידע (live traffic) באופן אוטומטי.

כאשר Failsafe מוודא שמכשיר אכן נגוע באיום קבוע או תוכנה זדונית, היא מחסלת את התקשורת עם הגורם ומציגה את כל המידע בנוגע לאירוע שמסודר לפי הערכת סיכונים וסדר עדיפויות. עם Failsafe תוכלו למנוע נזקים באופן מדויק ויעיל.

יכולות המערכת

  •  זיהוי

    Failsafe מזהה איומים שחודרים מבעד למערכות ההגנה.

  • מיגור

    Failsafe מבצעת פעולות ריכוך על מנת לזרז את פעולת המיגור של האיום.

  • תגובה

    Failsafe מספקת דיווח מלא של ראיות המסודרות על פי ניהול סיכונים בכדי שהמגיבים יוכלו לחסל את האיום בהקדם.

צפה בניטור אבטחת המידע של Damballa בפעולה  

הערכה ושיפור ההגנה ב-30 יום.